2021

Magazinbeitrag

2020

Editorial

2019

Synopsis, Projektantrag

2018

Synopsis, Projektantrag